Siódme Nie kradnij
2014-06-30 13:12
 Oceń wpis
   
Wyznawać przekonanie, że działania związków zawodowych przynoszą faktyczną poprawę losu klasy robotniczej, to przyznać, że gospodarka kapitalistyczna nie gwarantuje sprawiedliwej płacy i przyzwoitych warunków pracy. To przyznać, że nasza gospodarka wolnorynkowa nie funkcjonuje w sposób zadowalający, bez "wzmocnienia" jej działalnością związkową i ingerencjami politycznymi
Prawda jest taka, że nieskrępowana gospodarka rynkowa przyznaje każdemu aktywnemu na rynku proporcjonalne owoce jego pracy. Działo się tak we wszystkich okresach historycznych i we wszystkich społeczeństwach, w których przestrzegano zasad wolności jednostki i prywatnej własności. Tak było 1900 lat temu w Rzymie, tak było w XVII-wiecznej Anglii i XIX-wiecznej Ameryce (....)

Albo związki zawodowe, albo wolny rynek....

 
 
2014-06-28 20:14
 Oceń wpis
   
Papież Franciszek po rak kolejny wypowiedział się przeciwko "legalizacji" miękkich narkotyków. "Ze złem nie można iść na kompromis" stwierdził stanowczo podczas spotkania z międzynarodowymi ekspertami w tej dziedzinie.

Nikt nie ma najmniejszych wątpliwości, że również miękkie narkotyki są złem. Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że do obowiązków wspólnoty należy ochrona bezpieczeństwa i zdrowia rodziny, zwłaszcza wobec takich zagrożeń jak narkomania. Nie znajdziemy w katechizmie zbyt wiele na ten temat, ale często w praktyce ochrona ta sprowadza się do interwencji państwa. Ale czy jest to jedyny skuteczny sposób na walkę z narkomanią?

Najnowszy raport Światowej Komisji ds. Polityki Narkotykowej pokazał jasno, że trwająca od dekady "globalna wojna z narkotykami nie powiodła się, co pociągnęło dewastujące konsekwencje dla społeczeństw i jednostek na całym świecie" (....)

Nieskuteczna walka z narkotykami....

 
 
2014-06-27 21:14
 Oceń wpis
   

Czy można powiedzieć, że teolodzy głoszący tzw. sprawiedliwość społeczną zagubili gdzieś 7 przykazanie?

o. Jacek Gniadek: Zagubili nie tylko siódme przykazanie, ale także zapomnieli o dziesiątym: Nie będziesz pożądał żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. To prawda, że na ziemi jesteśmy tylko szafarzami dóbr, ponieważ wszystko należy do Stwórcy. On jest właścicielem wszystkiego. W oczach Boga naród wybrany był jedyny. Księga Powtórzonego Prawa mówi, że stał się on szczególną Jego własnością. Prawo własności nie ma więc charakteru absolutnego, ale nie jest to równoznaczne z wprowadzeniem ograniczeń w korzystaniu z tego prawa przez osoby trzecie. Ograniczenia wprowadza samo życie (....)

Czy możliwy jest chrześcijański libertarianizm?...

 
 
2014-06-19 15:53
 Oceń wpis
   

(...) Obraz Polski jaki wyłania się z ujawnionych nagrań jest bardzo smutny, demokracja zaś jawi się jako jedna wielka fikcja. Sprawami kraju kieruje się w zaciszu gabinetów, a właściwie restauracji i tam też zapadają decyzje, które dla kraju mogą mieć fatalne skutki. Rozmowa prezesa rzekomo niezależnego Narodowego Banku Polskiego z szefem resortu siłowego, czyli MSW pokazuje jak można niszczyć nie tylko Polskę, ale również pojedyncze osoby (...)

Czy III RP można zreformować?...

 
 
2014-06-18 15:03
 Oceń wpis
   

(...) Pojawił się ostatnio w Polsce nowy pomysł. Kościół opowiada się za stworzeniem nowoczesnego modelu finansowania instytucji wyznaniowych, podobnego do rozwiązań w innych państwach europejskich. Chodzi o dobrowolny odpis 0,5 procenta podatku od osób fizycznych na cele religijne.

Tylko pozornie będzie to dobrowolny odpis. W rzeczywistości będzie to równoznaczne z wysłaniem błędnego sygnału do społeczeństwa, że Kościół aprobuje system podatkowy w Polsce, a w tym istnienie podatku dochodowego, którego ściąganie nie ma wiele wspólnego z dobrowolnością
(....)

Dobrowolny odpis na kościół - to pułapka!...

 
 
2014-06-15 22:04
 Oceń wpis
   

Komisja Europejska, ustami komisarza Janusza Lewandowskiego zapowiedziała, że w przyszłym roku planuje wydać ponad 142 mld złotych. Większość tych pieniędzy ma być przeznaczonych na pobudzenie wzrostu gospodarczego i walkę z bezrobociem.

Już w samych celach jakie stawia sobie KE tkwi pewna sprzeczność. Gdyby bowiem pieniądze wydane na pobudzenie wzrostu rzeczywiście miały się do tego wzrostu przyczynić, wówczas nie trzeba byłoby już wydawać pieniędzy na walkę z bezrobociem. Wzrost gospodarczy, o ile by nastąpił, sam poradziłby sobie z problemem ludzi pozostających bez pracy. Jeśli zatem pieniądze mają być wydawane i na to, i na to, oznacza, że ani jedno, ani drugie założenie nie przyniesie pozytywnego rezultatu.

Unia z roku na rok przeznacza na powyższe cele coraz większe kwoty. Gdyby więc dotowanie wzrostu i dotowanie walki z bezrobociem miało jakikolwiek sens, dawno już kontynent nasz byłby krainą mlekiem i miodem płynącą (...)

Z frontu walki o lepsze socjalistyczne jutro....

 
 
2014-06-10 20:16
 Oceń wpis
   
Kilka dni temu uczestniczyłem w konferencji na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu poświęconej 25 rocznicy polskiej transformacji. W swoim wstąpieniu, którego streszczenie przedstawię poniżej (a prezentację można obejrzeć tutaj), wróciłem do tego co przedstawiłem już kilka lat temu, zwracając uwagę na fenomen naszej transformacji, porównywalny z tym co wydarzyło się 300 lat wcześniej w Anglii, nazwanym Rewolucją Chwalebną.

To, co wydarzyło się w Europie Centralnej i Środkowej w drugiej połowie 1989 roku, a co zostało w bezpośredni sposób zainicjowane wydarzeniami w Polsce w pierwszej połowie tego roku, nazywane jest często Jesienią Ludów. Ma to sugerować podobieństwo do zdarzeń, jakie wydarzyły się w niemalże całej Europie w 1848 roku, zwanych Wiosną Ludów. Analogia ta wydaje mi się chybiona, z co najmniej dwóch powodów (....)

25. rocznica Rewolucji Znamienitej w Polsce...

 
 
2014-06-09 20:03
 Oceń wpis
   
Tuż przed Dniem Dziecka widziałem pochód dzieci w wieku szkoły podstawowej. Na czele szedł chłopiec z flagą Unii Europejskiej, za nim zaś setki innych dzieci niosących flagi poszczególnych unijnych państw. Dzieci, jak to dzieci, dobrze się bawiły, nie wiedząc nawet, że stają się ofiarami indoktrynacji. Już od najmłodszych lat wbija im się do głów, że maszerować trzeba jedynie pod unijnym sztandarem, tak jak niegdyś pod sztandarem Związku Sowieckiego, o którym pewnie w ogóle nic nie wiedzą.

Powyższa scena to symboliczny obrazek kondycji państwowej edukacji, którą właściwiej byłoby określić mianem państwowej indoktrynacji.

Czy dzieci, już od najmłodszych lat indoktrynowane w duchu umiłowania socjalistycznej UE, będą w stanie odnaleźć się, już jako dorośli, w świecie, w którym obowiązują jednak dość surowe rygory życia? Owszem, socjalistyczne unijne państwo opiekuńcze zapewne nie pozwoli im paść na ulicy z głodu, szprycując solidną dawką przeróżnych zasiłków. Jednak czy takie życie ich zadowoli, czy też wpędzi raczej w trudną do odwrócenia frustrację? (....)

Potrzeba edukacji, nie indoktrynacji...

 
 
2014-06-07 20:35
 Oceń wpis
   

4 czerwca br. minęła 10 rocznica śmierci prezydenta Stanów Zjednoczonyc Ronalda Reagana. Jakoś nie zauważyłem, by podczas ogłoszonych przez establishment tzw. "Dni Wolności", choć raz wspomniano prezydenta, który wszak dla Polski zrobił znacznie więcej niż nie jeden z tych, którzy świętowali w pałacu namiestnikowskim.

Fundacje PAFERE, pamiętając o tej rocznicy przypomniała artykuł autorstwa syna p. Reagana, Michaela, poświęcony reaganomice. Zapraszamy do lektury...

*  *  *

Keynesizm zawodzi za każdym razem. Jednak historia jego niepowodzeń nie powstrzymuje uczniów Johna Maynarda Keynesa przed podejmowaniem kolejnych prób. Gdzie więc leży ekonomiczna prawda? Czy istnieje ekonomiczna teoria, która dowiodła swej prawdziwości w praktyce? Znakomicie, że pytacie!

Przyjrzyjmy się trzem kryzysom gospodarczym, które dowiodły skuteczności Reaganomiki. Oto lekcja pierwsza: Zapomniany Kryzys roku 1920.

Wszyscy znają Wielki Kryzys lat trzydziestych, za to o kryzysie w 1920 roku słyszało niewielu. Historyk Thomas E. Woods Jr z Ludwig von Mises Institute nazwał go Zapomnianym Kryzysem. Wspomniany kryzys zaczął się w styczniu 1920 roku, w trakcie prezydentury Woodrow Wilsona. Gospodarka zaczęła pikować w dół, produkt krajowy spadł o 17 procent, bezrobocie wzrosło z 4 do prawie 12 procent.

W takich okolicznościach, w dniu 4 marca 1921 roku jako kolejny prezydent zaprzysiężony został Warren G. Harding (....)

Reaganomika - działa zawsze i wszędzie...

 

 
 
2014-06-03 19:53
 Oceń wpis
   

W dniu 2. Czerwca 2014r. Rada Fundacji PAFERE przyjęła rezygnację p. Jana Michała Małka, Fundatora, z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Fundacji. Równocześnie, do pełnienia funkcji nowego Prezesa, powołany i zatwierdzony został p. Paweł Budrewicz (...)

Nowy prezes Fundacji PAFERE...

 
 
1 | 2 |


Najnowsze komentarze
 
2016-09-29 16:13
ela.n1 do wpisu:
Wraca temat tak czy nie dla euro
nigdy
 
2015-02-12 09:34
wispawel12 do wpisu:
Kapitalizm pomaga ubogim!
Uległeś wypadkowi?Doznałeś obrażeń?Nie czekaj zgłoś się już dziś!!!Przyjmujemy zgłoszenia od[...]
 
2015-02-12 09:30
wispawel12 do wpisu:
Obecny system emerytalny jest nie do utrzymania
Uległeś wypadkowi?Doznałeś obrażeń?Nie czekaj zgłoś się już dziś!!!Przyjmujemy zgłoszenia od[...]
  
 Kategorie Bloga
 
Gospodarka