Siódme Nie kradnij
2013-10-30 14:59
 Oceń wpis
   

Można się już zarejestrować na konferencję Fundacji PAFERE "Rodzina w obliczu kryzysu", która odbędzie się 23 listopada 2013 roku w Warszawie w ramach corocznej PAFERE Liberty Weekend.

ZAREJESTRUJ SIĘ...

Więcej szczegółów...

Dokładny program konferencji:

9.00-09.30 Rejestracja
09.30-10.00 Rozpoczęcie konferencji z wprowadzeniem oraz słowem wstępnym Jana M. Małka, założyciela i prezesa Fundacji PAFERE
10.00-10.40 Ideologiczne źródła kryzysu rodziny - prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
10.40-11.20 Regres edukacji - prof. dr hab. Witold Kwaśnicki
11.20-12.00 Polityka rodzinna państwa po 1989 roku sukces czy porażka? - Jan M. Jackowski
12.00-12.15 pytania

12.15-12.45 Przerwa kawowa

12.45-13.15 Dyskryminacja ekonomiczna rodziny ze strony państwa - prof. dr hab. Michał Wojciechowski
13.15-14.00 Sytuacja firm rodzinnych w Polsce - Mariusz Pawlak
14.00-14.40 Finansowe aspekty zapaści demograficznej - dr Cezary Mech
14.40-14.55 Pytania

14.55-15.45 Obiad

15.45-16.45 Panel dyskusyjny: Jaka powinna być polityka prorodzinna i demograficzna? (dr. I. Jabłoński, 
Jacek Sapa, prof. dr hab. M. Wojciechowski, prowadzenie prof. dr. hab. W Kwaśnicki) 
16.45-17.15 Pokaz filmu "Lewiatan"
17.15-18.15 Dyskusja (Jan M. Małek, Andrzej Barański, Jan W. Kubań, Józef Orzeł)

18.30-19.30 Koktajl
19.30 Zakończenie konferencji


Sylwetki prelegentów:

Prof. dr hab. Piotr Jaroszyński - filozof, wykładowca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, publicysta, autor licznych książek i artykułów.

Prof. dr hab. Michał Wojciechowski - pierwsza w Polsce osoba świecka, która uzyskała tytuł profesora teologii, biblista. Propagator idei wolnorynkowych. Nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Autor szeregu publikacji.
Przewodniczący Rady Programowej Fundacji PAFERE.

Prof. dr hab. Witold Kwaśnicki -
wykładowca w Instytucie Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (kierownik Zakładu Ogólnej Teorii Ekonomii). Obecnie jest prezesem Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Jan Maria Jackowski -
senator obecnej kadencji, pisarz, historyk, poseł na Sejm III kadencji. Autor książki "Czas rodzin".

Dr Cezary Mech -
ekonomista i polityk, nauczyciel akademicki, były wiceminister finansów. W przeszłości doradca szefa Narodowego Banku Polskiego.

Mariusz Pawlak - główny ekonomista Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Ekspert w zakresie inwestowania i zarządzania majątkiem. Współtwórca pierwszego na rynku polskim podmiotu family office, zajmującego się finansową i pozafinansową obsługą zamożnych rodzin. Makler Papierów Wartościowych z uprawnieniami doradztwa inwestycyjnego.

Dr Ireneusz Jabłoński -
w przeszłości sprawował funkcje kierownicze w znaczących polskich instytucjach finansowych, obecnie członek Zarządu i ekspert Centrum im. Adama Smitha. Przedsiębiorca, łowicki samorządowiec i były burmistrz Łowicza. Specjalista w zakresie zarządzania strategicznego i operacyjnego, restrukturyzacji i kierowania dużymi strukturami organizacyjnymi oraz zespołami ludzkimi.

Jacek Sapa - prezes Centrum Wspierania Inicjatyw na Rzecz Życia i Rodziny, współorganizator Marszu dla Życia i Rodziny.

www.pafere.org...

 
 
2013-10-28 13:24
 Oceń wpis
   

Tegoroczna konferencja Rodzina w obliczu kryzysu, organizowana przez Polsko-Amerykańską Fundację Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego będzie piątą edycją PAFERE Liberty Weekend. Odbędzie się 23 listopada w Warszawie, w auli Domu Literatury przy ul. Krakowskie Przedmieście 87/89.

Wśród prelegentów znajdą się m.in. prof. Piotr Jaroszyński, filozof, publicysta i wykładowca akademicki, prof. Michał Wojciechowski, biblista z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, prof. Witold Kwaśnicki, ekonomista z uniwersytetu we Wrocławiu, dr Cezary Mech, były doradca szefa NBP, dr Ireneusz Jabłoński z Centrum im. Adama Smitha oraz Jacek Sapa, prezes zarządu Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.....

Konferencja "Rodzina w obliczu kryzysu" ....

 
 
2013-10-20 20:07
 Oceń wpis
   
Czy Polska powinna przystąpić do strefy euro? Raport poświęcony tej właśnie kwestii przygotowali eksperci Instytutu Misesa. Zawiera on zarówno pozytywy ewentualnego przyjęcia przez nasz kraj wspólnej waluty oraz jego negatywy.


Na wstępie autorzy raportu zauważają, że mimo wielu problemów z jakimi borykają się poszczególne kraje strefy euro, takie chociażby jak Grecja, Hiszpania czy Portugalia, dla pozostałych państw wspólna waluta nadal wydaje się ciekawym projektem. Również celem władz III RP jest - czytamy w raporcie - ostatecznie przyjęcie euro.

Raport Instytutu Misesa składa się z kilku części. Pierwsza to prezentacja argumentów przeciwników wprowadzania Polski do strefy euro. Jak zauważają autorzy raportu, przeciwnicy wspólnej waluty podnoszą często argument o niemożności dostosowania europejskiej polityki pieniężnej do potrzeb polskiej gospodarki. Podkreśla się również kwestię utraty możliwości wpływania przez polskie organy na politykę EBC. Zdaniem przeciwników wstępowania Polski do strefy euro, niedopuszczalne jest aby kraj tracił wpływ na możliwość prowadzenia aktywnej polityki monetarnej celem chociażby pobudzenia wzrostu gospodarczego. Ważna rolę ma tu odgrywać krajowy bank centralny. Autorzy raportu nie do końca podzielają ten pogląd. Podkreślają, że równie dobrze a nawet lepiej gospodarka może się rozwijać bez banku centralnego w warunkach tzw. wolnej bankowości......

Czy Polska powinna przystąpić do strefy euro?

 
 
2013-10-18 21:12
 Oceń wpis
   

Wczorajsze, pochodzące z nieoficjalnych źródeł informacje o podniesieniu limitu zadłużenia Stanów Zjednoczonych zostały potwierdzone. Grupa Republikanów i Demokratów w Senacie osiągnęła, podpisane następnie przez Baracka Obamę, porozumienie, które przynajmniej na jakiś czas odsunie od Ameryki widmo bankructwa.

Nowy limit długu zostanie ustalony na takim poziomie, by umożliwić funkcjonowanie państwa do połowy lutego przyszłego roku. Do tego czasu ma zostać przedstawiony długofalowy plan ograniczania zadłużenia......

Wypłacalny jak USA?

 
 
2013-10-11 20:21
 Oceń wpis
   
Serwis internetowy Independent Trader zajął się analizą możliwego rozwoju sytuacji w Stanach Zjednoczonych w związku z opóźnieniem się uchwalenia nowego budżetu oraz zbliżaniem się terminu, do którego Kongres powinien wyrazić zgodę na zwiększenie limitu zadłużenia państwa. Termin ten mija 17 października 2013 roku. Autor bloga podkreśla, że Stany znalazły się w trudnej, jeśli nie tragicznej sytuacji. Jak pisze Independent Trader, ponad 50 mln Amerykanów pobiera kupony na żywność, a 110 mln korzysta z różnego rodzaju pomocy rządowej. Bezrobocie liczone metodologią stosowaną w Europie przekroczyło 23%. Wszystko w sytuacji zerowych stóp procentowych oraz wtłaczania do systemu ponad 85 mld dolarów miesięcznie. Jakie zatem rozwiązania widzi autor? (....)
 

 

 
 
2013-10-09 19:40
 Oceń wpis
   
Na łamach portalu fronda.pl opublikowany został artykuł Emilii Drożdż "Nie bądź męczennikiem kapitalizmu!". Ponieważ pojęciem kapitalizmu ludzie posługują się dziś na różne sposoby, nie zawsze przypisując mu właściwe dla niego cechy, warto się na chwilę przy tym artykule zatrzymać. Zwłaszcza, że już na samym wstępie autorka stawia następujące pytanie: "Zastanów się czy Pan Bóg chce, żebyś pracował w Biedronce?".

Autorka ubolewa nad faktem, iż wielu młodych ludzi, w tym także tych po studiach, trwoni swój czas na jakieś jałowe zajęcia. Ich praca, "(...) która poza tym, że zapewnia jakieś pieniądze, to degraduje". Ciekawe spojrzenie na samo zagadnienie pracy. Można by odnieść wrażenie, że p. Emilia Drożdż ma jakiś uraz do Biedronki, dlatego uczepiła się akurat jej. Jest przecież jeszcze mnóstwo innych super i hiper marketów, w których praca przebiega w podobny sposób. Ale skoro praca w Biedronce "degraduje", to może "degraduje" także praca górnika? Dlaczego zatem autorka artykułu z Frondy nie zaadresowała swojego tekstu np. do górników, albo kierowców autobusów czy tramwajarzy? Dlaczego pominęła sprzątaczki, urzędników, lekarzy czy prywatnych przedsiębiorców, którzy często wypruwają sobie żyły, byleby zarobić na utrzymanie swoje i rodziny? Czy oni też są męczennikami kapitalizmu? Ostatecznie można by pytanie, które p. Drożdż zadaje w swoim tekście, sformułować inaczej. Ot, choćby tak: "Zastanów się, czy Pan Bóg na pewno chce żebyś pisywała do Frondy?" (....)

Fronda o "męczennikach kapitalizmu"...

 
 
2013-10-06 14:47
 Oceń wpis
   

Odkąd oficjalna propaganda rozpowszechniać zaczyna analizy, z których wynikać ma, że kryzys w strefie euro dobiega końca, znów zaobserwować można wzmożoną nagonkę na Polskę, że powinna ona przyjąć wkrótce wspólną walutę i wejść do strefy euro. Nasilenie tej nagonki nastąpiło zwłaszcza w ostatnich dniach.

Były premier Włoch, Mario Monti, kilka dni temu, podczas Europejskiego Forum Nowych Idei, które odbyło się w Sopocie,
stwierdził, że przyjęcie euro będzie dla Polski korzystne.... W ślad za nim głos zabrała europosłanka, Danuta Huebner. Sprawdź, co łączy obie te postaci. Jakie są powiązania pomiędzy dawnymi komunistycznymi aparatczykami a "europejczykami" z zachodu...

Znów nam będą stręczyć euro...

 
 
2013-10-03 14:53
 Oceń wpis
   
Unijne dotacje miały być wybawieniem z licznych problemów trapiących Polskę. W pewnym sensie tak się stało, jednak nawet tam, gdzie efekty przyjmowanych dotacji widać "gołym okiem", pojawia się pytanie: co dalej?
 
Pytanie to zadają sobie obecnie polskie uczelnie państwowe, które z unijnego koryta czerpały w latach 2007 - 2013 pełną garścią. W ramach kończącej się tzw. perspektywy budżetowej, państwowe szkoły wyższe zdołały pozyskać z unijnych dotacji prawie 27 mld zł. Pieniądze te płynęły do uczelni poprzez Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Jak podaje portal forsal.pl, rekordzistą w wykorzystaniu środków jest Politechnika Warszawska, która na realizację 32 projektów otrzymała w sumie prawie 1,2 mld zł. Problem stanowi jednak to, że pieniądze te zostały w większości wydane nie na innowacje naukowe, lecz na budowę nowych gmachów, laboratoriów oraz zakup nowoczesnego sprzętu. Minister nauki i szkolnictwa wyższego, Barbara Kudrycka stwierdziła nawet, że dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej mamy teraz najnowocześniejsze laboratoria na świecie, które są gotowe do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych dla gospodarki.

Można by rzec: od czegoś przecież trzeba te innowacje zacząć. Laboratoria już mamy, jednak teraz - niczym bumerang - wraca pytanie: co dalej?(...)

Na co poszły unijne dotacje dla nauki?...

 
 


Najnowsze komentarze
 
2016-09-29 16:13
ela.n1 do wpisu:
Wraca temat tak czy nie dla euro
nigdy
 
2015-02-12 09:34
wispawel12 do wpisu:
Kapitalizm pomaga ubogim!
Uległeś wypadkowi?Doznałeś obrażeń?Nie czekaj zgłoś się już dziś!!!Przyjmujemy zgłoszenia od[...]
 
2015-02-12 09:30
wispawel12 do wpisu:
Obecny system emerytalny jest nie do utrzymania
Uległeś wypadkowi?Doznałeś obrażeń?Nie czekaj zgłoś się już dziś!!!Przyjmujemy zgłoszenia od[...]
  
 Kategorie Bloga
 
Gospodarka