Siódme Nie kradnij
2013-01-27 18:43
 Oceń wpis
   

"Polska przedsiębiorczość kontra system biurokratyczny, czyli co zrobić, żeby było lepiej". To tytuł debaty jaka miała miejsce w dniu 20 października 2012 roku podczas konferencji PAFERE Liberty Weekend, która odbyła się 19-21 października 2012, w Łodzi.

Wzięli w niej udział: dr Paweł Dąbrowski (Kreatywne Strategie), Andrzej Walczak (Grupa Atlas), Janusz Kenic (Krajowa Izba Gospodarcza), Andrzej Barański (firma Herbewo, Inicjatywa Firm Rodzinnych) oraz Piotr Lisiecki (Polska Izba Producentów Drobiu i Pasz). Dyskusję moderował Łukasz Głowacki."

Polska przedsiębiorczość kontra biurokracja...

 
 
2013-01-20 14:31
 Oceń wpis
   

Szanowni Państwo!

Zbliża się okres rozliczenia podatku dochodowego, co stanowi idealną szansę na wsparcie wolnorynkowej edukacji ekonomicznej w naszym kraju, prowadzonej już od wielu lat przez Fundację PAFERE.


Wybitni goście z zagranicy, konferencje, obozy edukacyjne dla młodzieży, tłumaczenia i pokazy filmów, wydawanie książek oraz tłumaczenia artykułów, stypendia oraz wyjazdy na zagraniczne seminaria dla ambitnych studentów to wszystko robimy już dziś na małą skalę. Każda darowizna przyczyni się do tego, że zasięg oddziaływania wolnorynkowej myśli ekonomicznej będzie jeszcze większy.

Jeżeli podoba się Państwu to co robimy, przy złożeniu zeznania podatkowego PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38 prosimy wpisać w odpowiednią rubrykę równowartość 1% należnego podatku dochodowego oraz nazwę: Polsko - Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego

wraz z naszym nr KRS 0000278610.

Przypominamy, że wypełnione zeznanie PIT należy złożyć w Urzędzie Skarbowym lub wysłać pocztą nie później niż 30 kwietnia.

Fundacja PAFERE, w przeciwieństwie do innych podobnych organizacji działających w Polsce, utrzymuje się jedynie ze środków prywatnych i ma statutowy zakaz korzystania ze środków publicznych dlatego liczy się dla nas każde Państwa wsparcie.
Serdecznie dziękujemy!

PAFERE organizacją pożytku publicznego! Wesprzyj Fundację 1 procentem

 
 
2013-01-13 19:57
 Oceń wpis
   

Prezentujemy kolejny tekst prof. Thomasa Woodsa, pochodzący ze zbioru pt. W obronie zdrowego rozsądku. Prof. Thomas Woods gościł w Polsce na zaproszenie Fundacji PAFERE w 2007 roku

Widoczna w wielu encyklikach tendencja, doprowadziła Kościół do prób zastosowania wobec zagadnień ekonomicznych zasad należących do zupełnie innego niż nauka, porządku. W ten sposób promuje on rozwiązania, które nie mają szans powodzenia, wywołują natomiast niezgodę wewnątrz samego Kościoła i sprawią, że wielu ludzi zaczyna poddawać jego nauczanie w wątpliwość, jako kompletnie niepoważne. Zasady, jakimi rządzi się ekonomia, są uporządkowane i niezmienne, a wszelkie próby doprowadzenia, by działały wedle jakiejś obcej temu porządkowi linii postępowania, wskazują na brak zdolności pojmowania istoty ekonomii.

Krótko po tym jak mój tekst został opublikowany, zacząłem otrzymywać listy z prośbą, bym zawarte w nim tezy rozszerzył do rozmiarów książki. Miło mi poinformować, że dzieło to zostało dokonane, i kiedy mówię do Państwa te słowa, rękopis jest właśnie opracowywany.

Zawarte w owym tekście stwierdzenia, zostały przez jedne środowiska katolickie uznane za kontrowersyjne, podczas gdy inne powitały je z radością i akceptacją. W moim dzisiejszym wystąpieniu, chciałbym skupić się na trzech sprawach. Po pierwsze, zamierzam krótko rozprawić się z popularnym w pewnych kręgach poglądem, który sugeruje a czasami nawet nie sugeruje tylko wprost stwierdza że osoby reprezentujące poglądy zbliżone do moich, stawiają się w opozycji do nauczania Kościoła. Jak to szerzej ująłem we wspomnianej książce, już z samej istoty ekonomii jako nauki ścisłej, posiadającej swoją własną, wewnętrzną logikę wynika, że twierdzenie takie jest całkowitym nonsensem. Po drugie, chciałbym w dłuższym wywodzie przedstawić pewien przykład odnoszący się do zagadnienia pracy i wynagrodzenia za nią który pokaże, jak ważna dla właściwej oceny moralnej zjawisk jest analiza ekonomiczna, i z pomocą którego spojrzymy szerzej na pewne trudności i zawiedzione nadzieje, jakich w pewnym czasie doświadczali Austriaccy katolicy. Wreszcie, chciałbym na koniec powiedzieć kilka słów o filozoficznej atrakcyjności Austriackiej Szkoły Ekonomicznej, patrząc na nią z katolickiego punktu widzenia.

Ekonomia jako nauka

Niezależnie od tego co twierdzą moi krytycy, nie jest moim podstawowym założeniem teza, jakoby porządek ekonomiczny nie zawierał w sobie wymiaru moralnego. Wszak defraudacja, kradzież, zła wiara przy wypełnianiu zobowiązań wszystko to są przestępstwa, które zasługują na potępienie ze strony teologów. Co więcej, nikt nie zaprotestuje słysząc duchownego, który wyraża swoją troskę o byt materialny rodzin i sugeruje, że w celu jego poprawienia można stosować wyłącznie metody, które z moralnego punktu widzenia są bez zarzutu. Mój punkt widzenia jest następujący: kiedy w swoich rozważaniach zaleca najlepszą lub najbardziej efektywną metodę postępowania dla przykładu za pomocą płac minimalnych, różnego rodzaju pomocy społecznej, wysokiego opodatkowania bogatych czy czegoś jeszcze innego wkracza na teren, na którym jego konkluzje należy oceniać na podstawie ich własnej wagi i rzetelności, a nie patrzeć na nie przez pryzmat jego autorytetu jako duchownego. Jeśli bowiem ów kapłan miałby odznaczać się jakąś szczególną przenikliwością w dziedzinie ekonomii wyłącznie na mocy swojego statusu księdza, dlaczego nie przyznać mu tego samego w innych gałęziach wiedzy? Czemu nie uznać go za autorytet w dziedzinie, powiedzmy, architektury? Kiedy spróbujemy tego dokonać, jasno zobaczymy, że stosowanie kryteriów z dziedziny moralności do neutralnej dyscypliny naukowej jest logiczną sprzecznością. Z pewnością nic nie można zarzucić stwierdzeniu, że kościoły powinny być budowane w taki sposób, by oddać Bogu należną Mu cześć. Ale czymś zupełnie innym jest moralizowanie ile kolumn jest potrzebnych, żeby strop się utrzymał, albo jakich materiałów budowlanych należy użyć z punktu widzenia solidności architektonicznej. Te pytania są zdecydowanie poza uprawnioną sferą zainteresowań  teologów moralnych.

Moralność i prawa ekonomii: na drodze do pojednania...

 
 
2013-01-04 20:04
 Oceń wpis
   

Ireneusz Jabłoński z Centrum Adama Smitha dokonuje bilansu naszego członkostwa w UE. Wykład "Osiem lat obecności Polski w UE: sukces czy rozczarowanie?" wygłoszony został 20 października 2012 roku podczas PAFERE Liberty Weekend, która odbyła się w Grand Hotelu w Łodzi.

Osiem lat obecności Polski w UE: sukces czy rozczarowanie?...

 
 


Najnowsze komentarze
 
2016-09-29 16:13
ela.n1 do wpisu:
Wraca temat tak czy nie dla euro
nigdy
 
2015-02-12 09:34
wispawel12 do wpisu:
Kapitalizm pomaga ubogim!
Uległeś wypadkowi?Doznałeś obrażeń?Nie czekaj zgłoś się już dziś!!!Przyjmujemy zgłoszenia od[...]
 
2015-02-12 09:30
wispawel12 do wpisu:
Obecny system emerytalny jest nie do utrzymania
Uległeś wypadkowi?Doznałeś obrażeń?Nie czekaj zgłoś się już dziś!!!Przyjmujemy zgłoszenia od[...]
  
 Kategorie Bloga
 
Gospodarka