Vaclav Klaus, prezydent Czech, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W ubiegłym tygodniu odbyła się uroczystość wręczenia tytułu, która odbyła się w auli głównej nowego kampusu uniwersytetu. Wzięli w nim udział prezydent Bronisław Komorowski, ambasador Czech, władze uczelni, a także studenci.

Vaclav Klaus, prezydent Czech, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W ubiegłym tygodniu odbyła się uroczystość wręczenia tytułu, która odbyła się w auli głównej nowego kampusu uniwersytetu. Wzięli w nim udział prezydent Bronisław Komorowski, ambasador Czech, władze uczelni, a także studenci.

Wystąpienie prezydenta poprzedzone zostało laudacją prof. Radosława Zenderowskiego z Instytutu Politologii UKSW, który powiedział m.in., że świat nauki i polityki rządzi się swoimi, odmiennymi prawami i niezwykle rzadko udaje się pogodzić te dwa światy. Prezydent Klaus jest pozytywnym wyjątkiem, gdyż jako przywódca polityczny potrafił pogodzić te dwa żywioły.

Profesor Zenderowski zaznaczył także, iż analizując twórczość naukową i popularnonaukową z jednej strony, i działalność polityczną z drugiej, nie można nie zauważyć, że ich wspólnym mianownikiem jest kilka wartości, które Pan Profesor Václav Klaus ceni szczególnie. Są nimi: wolność, demokracja, suwerenność narodu i państwa, prawa człowieka i szacunek dla życia, rodzina, wreszcie wolny rynek, gospodarka wolnorynkowa. W Jego ujęciu są to wartości nierozerwalnie ze sobą związane, wpisane w kod genetyczny Europy. Wartości, bez poszanowania których Europa nie może przetrwać i rozwijać się.

Następnie głos zabrał sam laureat, którego przemówienie nie było tak optymistyczne jak występującego przed nim prezydenta RP. Klaus nakreślił obraz Europy, która jest zaprzeczeniem tych wartości, które uczyniły ją potęgą światową. Prezydent powiedział....

Vaclava Klausa wizja Europy...